Adeziune membri și constituire grupă sindicală

Proces-verbal
constituire grupă sindicală 

din cadrul unităţii Comuna / Oraşul __________, judeţul ___________

Detalii angajator pentru virament cotizații