Precizări cu privire la aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 53/2024

În urma demersurilor insistente și consecvente ale Sindicatului Național SCOR, sub cupola Federației Columna-SCOR, Guvernul a adus o reparație salarială pentru personalul primăriilor din comunele și orașele cu populația sub 20.000 de locuitori, adoptând OUG nr. 53/2024.

Potrivit Articolului II din ordonanță, începând cu luna iunie 2024, această categorie de personal beneficiază de o majorare salarială de până la 10% din nivelul acordat în luna decembrie, majorare care se aplică la nivelul aflat în plată la data intrării în vigoare a actului normativ.

Având în vedere existența unor opinii diverse cu privire la interpretarea modului de aplicare a acestui act normativ, am solicitat un punct de vedere cu rol de îndrumare, din partea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, minister inițiator al ordonanței și titular al atribuțiilor în domeniul salarizării.

Atașăm răspunsul extrem de clar al MMSS, precum și o scurtă demonstrație cu privire la faptul că norma introdusă prin actul normativ mai sus menționat NU poate fi în nici un caz interpretată în sensul că majorarea salarială de 10% ar include majorarea acordată în luna ianuarie în luna ianuarie 2024, în temeiul OUG nr. 115/2023, așa cum au avut tentația să afirme unii dintre cei care au citit cu superficialitate textul.